List/Grid

Обяви Subscribe to Обяви

Обява за работа в цяла Германия

Обява за работа в цяла Германия

Лицензирана немска фирма съдейства за работа в цяла Германия на лекари от всички специалности.

Обява: МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов”

Обява: МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов”

МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” – Велико Търново търси да назначи:

Обява на “ЗДРАВЕ” ЕАД

Обява на “ЗДРАВЕ” ЕАД

На основание чл. 90, ал. 2, чл. 91 от КТ и чл. 68, ал. 7 от ЗЛЗ Специализирана болница за рехабилитация “ЗДРАВЕ” ЕАД

Обява: УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ”

Обява: УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ”

Унуверситетска многопрофилна болница за активно лечение “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД – София, ул. “Бяло море” № 8

Обява: УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ”

Обява: УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ”

Унуверситетска многопрофилна болница за активно лечение “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД – София, ул. “Бяло море” № 8

Обява: МБАЛ “Царица Йоанна” ЕАД – София

Обява: МБАЛ “Царица Йоанна” ЕАД – София

Многопрофилна болница за активно лечение “Царица Йоанна” ЕАД – София, ул. “Бяло море” № 8

УМБАЛ “Св. Анна” – София АД

УМБАЛ “Св. Анна” – София АД

УМБАЛ “Св. Анна” – София АД на основание чл. 90 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал. 6 от Закона за лечебните заведения, обявява конкурс за длъжностите:

Лекари – Германия

Лекари – Германия

Специалисти и специализанти тел.: 0888848899 e-mail: doctorsg@abv.bg Импулс Рикрутмънт ЕООД (лиценз №764/05.07.2012г.) С одобрените кандидати ще бъдат сключени трудови договори и ще бъдат подпомогнати при получаването на немска апробация.

Обява на УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД – София, ул. “Бяло море” №8

Обява на УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД – София, ул. “Бяло море” №8

На основание чл. 90 и чл. 91 от КТ, във връзка с чл. 68, ал. 2  и ал. 7 от Закона за лечебните заведения и чл. 30 т. 1 и… Read more »

Лабораторна група БОДИМЕД България, member of LaborLimbouch group Europe

Лабораторна група БОДИМЕД България, member of LaborLimbouch group Europe

Търси млад лекар със специалност “Клинична лаборатория”.