List/Grid

Обяви Subscribe to Обяви

Обява за работа в град Кърджали

Обява за работа в град Кърджали

Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали www.hospital-kj.com 6600 Кърджали, бул.”Беломорски” № 53, п.к.71, тел./факс:0361/6-12-17; Изп.директор: 6-13-46hospital_kj@abv.bg

Конкурс за длъжността главна медицинска сестра

Конкурс за длъжността главна медицинска сестра

Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД – София, Ул. “Бяло море” 8 на основание чл. 90 и чл. 91 от КТ, във връзка с чл. 68, ал…. Read more »

Българска асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия

Българска асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия

Българска асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия организира III Национален конгрес по гръдна, сърдечна и съдова хирургия, която ще се проведе на 1-3 октомври т. г. в хотел “Мелиа Гранд Ермитаж”,… Read more »

Обява на “МБАЛ – Пловдив” АД

Обява на “МБАЛ – Пловдив” АД

“Многопрофилна болест за активно лечение – Пловдив” АД Гр. Пловдив, бул. “България” № 234

МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали

МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали

www.hospital-kj.com 6600 Кърджали, бул.”Беломорски” № 53, п.к.71, тел./факс:0361/6-12-17; Изп.директор: 6-13-46hospital_kj@abv.bg

Пета МБАЛ – София ЕАД търси да назначи

Пета МБАЛ – София ЕАД търси да назначи

Пета МБАЛ – София ЕАД търси да назначи: 

Обява на УМБАЛ “Света Анна”

Обява на УМБАЛ “Света Анна”

Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Света Анна” – София АД търси да назначи лекар-ординатор – 2 души, във II отделение на КАИЛ. Изисквания:

Обява на УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД

Обява на УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД

Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД – София, ул. “Бяло море” 8 на основание чл. 90 и чл. 91 от КТ, във връзка с чл. 68, ал…. Read more »

Обява на УМБАЛ “Света Анна” София АД

Обява на УМБАЛ “Света Анна” София АД

 Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Света Анна” – София АД Търси да назначи лекар-ординатор – 2 души, във II отделение на КАИЛ. Изисквания: 1. Кандидатите да са придобили специалност по… Read more »

Обява на МБАЛ – Пловдив

Обява на МБАЛ – Пловдив

І. На основание чл.90 от КТ във връзка с чл. 68, ал. 3, 4, 5, 7 и чл. 70, ал. 1 от ЗЛЗ обявява конкурс за следните длъжности: