List/Grid

Обяви Subscribe to Обяви

Конкурс на Втора МБАЛ – София АД

Конкурс на Втора МБАЛ – София АД

Втора многопрофилна болница за активно лечение – София АД бул. “Хр. Ботев” № 120 на основание чл. 90 ал 2 и чл. 91 от Кодекса на труда обявява конкурс за длъжността ординатор акушер-гинеколог… Read more »

Обява

Обява

УМБАЛ “Света Анна” – София АД търси да назначи лекар-ординатор във Второ отделение на КАИЛ – двама.

Обява

Обява

Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД – София, ул. “Бяло море” № 8 на основание чл. 90 и чл. 91 от КТ, във връзка с чл. 68, ал…. Read more »

Обява

Обява

Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД – София, ул. “Бяло море” № 8 на основание чл. 90 и чл. 91 от КТ, във връзка с чл. 68,  ал. 4… Read more »