List/Grid

Обяви Subscribe to Обяви

Конкурс за началник

Конкурс за началник

“Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Бухово” ЕООД Гр. Бухово, ул. “Стефан и Велко” № 2, тел. 994-23-20; факс 994-23-16; e-mail: www.sbdplr_buhovo@abv.bg  на основание чл. 68, ал…. Read more »

Обява за квартира

Обява за квартира

СБР “Св. Мина”, гр. Вършец търси: лекари-физиотерапевти (може и пенсионери).

Медицински Център “Еди – медицина и образование” ЕООД

Медицински Център “Еди – медицина и образование” ЕООД

Специализирани кабинети по: дерматология и козметология; вътрешни болести; кардиология; психиатрия.

Обява от Кърджали

Обява от Кърджали

МБАЛ “Д-р Ат. Дафовски” АД – Кърджали             на основание чл. 90 и чл. 91 и във връзка с чл. 68 от ЗЛЗ               обявява конкурс за следните длъжности:

СБР “Свети Мина” – град Вършец

СБР “Свети Мина” – град Вършец

Търси да назначи лекари със специалност “Физикална и рехабилитационна медицина” и “Неврология”; кинезитерапевт. Може и пенсионери.

Още една обява на Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Света Анна” – София АД

Още една обява на Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Света Анна” – София АД

На основание чл. 90 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения, обявява конкурс за длъжността:

Обява на Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Света Анна” – София АД

Обява на Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Света Анна” – София АД

На основание чл. 90 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68 ал 7 от Закона за лечебните заведения, обявява конкурс за длъжностите:

Обява

Обява

“Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Бухово” ЕООД  Гр. Бухово, ул. “Стефан и Велко” 2; тел. 994-23-16; 994-23-20; факс 994-24-16; e-mail: sbdplr-buhovo@abv.bg

УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД – София обявява…

УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД – София обявява…

Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД – София, ул. “Бяло море” № 8 на основание чл. 90 и чл. 91 от КТ, във връзка с чл. 68,… Read more »

УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД – София обявява…

УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД – София обявява…

Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД – София, ул. “Бяло море” № 8 на основание чл. 90 и чл. 91 от КТ и чл. 30 т. 5 и т…. Read more »