List/Grid

Новини Subscribe to Новини

Четирима се борят за едно място в Медицински университет-Пловдив

Четирима се борят за едно място в Медицински университет-Пловдив

Успешно премина изпитът по биология и химия за магистърските програми на Медицински университет-Пловдив, който се проведе днес. Тази година 1346 са кандидат-студентите, които положиха този изпит. От тях са 412… Read more »

XXII Чилови дни

XXII Чилови дни

“Чилови дни” са създадени през 1998 г. в памет на 100-годишнината от рождението на най-енциклопедичния български клиницист чл.-кор. проф. Константин Чилов (1898 – 1955), дипломирал се във Виена. Няма друг… Read more »

Библиография на проф. Димитър Раденовски: Бъдещето сега

Библиография на проф. Димитър Раденовски: Бъдещето сега

УМБАЛ “Св. Иван Рилски” – София   Виждали сме много книги, описващи историята, развитието и персонала на дадено лечебно заведение; ние също сме издавали няколко от тях. Но ето, че… Read more »

Българин в борда на международно списание

Българин в борда на международно списание

Младият, едва 28-год. д-р Александър Сираков от Центъра по мозъчно-съдови заболявания при УМБАЛ “Св. Иван Рилски” (началник доц. Станимир Сираков) е избран за член на Editorial Board (Редколегията) на сп…. Read more »

Българският фармацевтичен съюз получи ценно дарение

Българският фармацевтичен съюз получи ценно дарение

Димитър Гайдаджиев (1875 – 1933) е един от авторите на Закона за устройство на българската аптека приет от Народното събрание през далечната 1927 г. Той е магистър-фармацевт, завършил в Загреб… Read more »

Дарителят-онкохирург

Дарителят-онкохирург

Малцина в България са родолюбци и щедри дарители като проф. Иван Гаврилов, началник на Клиниката по гръдна хирургия към Националния онкологичен център.

До Академичния състав на МУ-София

До Академичния състав на МУ-София

С писмо изходящ №2139/24.06.2020 г. на ректора на МУ-София се уведомява академичната общност на Университета, че във връзка с провеждане на редовно отчетно-изборно Общо събрание на Медицински университет-София на 28.07.2020… Read more »

Долу ръцете от Хипократ!

Долу ръцете от Хипократ!

В едно полуадекватно изявление, ни в клин, ни в ръкав, лидерът на “Атака” се нахвърля срещу… Клетвата на Хипократ. Тя трябвало да бъде отменена като езическа и антихристиянска! Щото в… Read more »

Заповед на ректора за удължаване срока на неприсъственото обучение и за провеждането на КСК

Заповед на ректора за удължаване срока на неприсъственото обучение и за провеждането на КСК

1.Изменям Заповед № РКЗ6-З75 от 06.03.2020г., изм. и доп. Заповед № РКЗ6-З95 от 09.03.2020г., Заповед № РКЗ6-4З7 от 16.03.2020г., Заповед № РКЗ6-466 от 26.03.2020 г., Заповед № РК36-526 от 15.04.2020… Read more »

Иновативни робот-асистирани операции

Иновативни робот-асистирани операции

За първи път в страната в Клиниката по онкологична хирургия към  УМБАЛ „Д-р Георги  Странски“ – Плевен бяха извършени иновативни операции с роботизирана система Da Vinci, надградена с високотехнологична апаратура… Read more »