XXIII Чилови дни…

XXIII Чилови дни ще се проведат, ако е казал Господ, на 25 септември, събота, в 12 ч., в Къщата-музей “Проф. К. Чилов”, с. Славейно, Смолянско, Свещено място на българската медицина.

За носител на Наградата “Проф. Чилов” т. г. е определен проф. Атанас Кундурджиев, началник на Клиниката по нефрология при УМБАЛ “Св. Ив. Рилски” – София.

Той е с 3 специалности: по вътрешни болести, кардиология и нефрология. Владее методите на абдоминална ехография, електрокардиография, ехография на щитовидна жлеза и повърхностни структури (комплексна мултимодална сонография).

Бил е 2 пъти зам.-министър на здравеопазването, в екипа, въвел здравното осигуряване в България; бил е и гл. секретар на БЛС.

Неотдавна излезе фундаменталната му монография “Кардиоренален синдром”; рецензенти проф. Нина Гочева и проф. Боряна Делийска (също носител на Наградата “Проф. Чилов). Това е изключителен труд, който анализира, обобщава и синтезира практически всички известни до момента данни и проучвания по този казус. Особено важно е да се подчертае, че освен огромния брой литературни източници, авторът стъпва на основата на своя голям личен практически опит и научни разработки по темата. Изнася и вижданията си за естеството на патологичните вътрешни връзки в генерирането на кардиореналния синдром, защото притежава дълбоки познания на клиницист, кардиолог и нефролог. Специално внимание е обърнато на биомаркерите за диагностиката, лечението и прогнозата на кардиореналния синдром. Към специфичните му форми проф. Кундурджиев отнася и пациентите със затлъстяване, които той определя като кардиоренален метаболитен синдром. Друг важен фактор е анемията, предопределяща повишената смъртност при пациенти със сърдечна недостатъчност.

Според проф. Нина Гочева тази монография е единственият осъществен научен проект по проблематиката на кардиореналния синдром.

Напълно сме съгласни и с нея, и с другия рецензент проф. Боряна Делийска: че книгата, написана с отличен стил, точна и ясна, е напълно подходяща за учебно помагало както за клиницисти, така и ОПЛ, а също и за студенти и стажант-лекари.

Ето защо проф. Атанас Кундурджиев напълно заслужено получава Наградата “Проф. К. Чилов”/2021 г.

Честито!

Tags: , , , ,

Comments are closed.