На вниманието на УС на БЛС след 72-я Събор

КОПИЕ: Централната Комисия по професионална етика
КОПИЕ: МЗ

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Отмина 72-ят Събор на организацията на любимото ни съсловие, на който бяхме избрани в ръководните ѝ постове – т. е. получихме някакво относително признание за досегашната си дейност, със задължението да я развиваме. Дали това е достатъчно удовлетворително за нас? Какво значи някакъв си  пост, ако не отдадем сили, ум, съвест и чест, за да извисим своето съсловие на нужното му най-високо място в народното съзнание и памет, защото – нека с тъга да си го признаем! – доверието на хората към нас е паднало доста ниско, а то е неотменим и важен фактор в успешния диагностично-лечебен процес.

Не знам дали ще се съгласите с мен, но намирам за крайно необходимо УС и ЦКПЕ съвместно, без да се крият един от друг и да не си сътрудничат, както – недопустимо! – беше досега, да работят заедно за съживяване и повдигане на Духовността сред колегията.

Искрено благодаря на председателя д-р Маджаров за поръчването и поемането на разноските за третото издание на монографията ми “Кратка история на медицината и лекарска етика”, и раздаването й на делегатите, но това е крайно недостатъчно. Още в залата получих няколко съвета за пропуснати личности, като напр. проф. Стоян Попкиров, родоначалника на българската и европейска гнойно-септична хирургия; видните професори-оториноларинголози Георги Георгиев и Иван Ценев и др.

Отдавна призовавам – и добре би било, да се внесат работещи допълнения в Устава за повишаване правомощията на ЦКПЕ, който досега не е нищо повече, освен волейболен препращач на жалби и оплаквания към съответните РКПЕ; това би могло да го свърши всяка чиновничка в Централата. Същевременно трябва, пак съвместно, да удвоим, дори утроим усилията си за пропагандиране на най-добрите и успешни колеги (починали и съвременни) и постиженията им от европейско измерение. Пречупването на негативната спрямо нас народопсихология изисква ежедневни целенасочени колективни усилия.

Намирам за крайно необходимо в Централата да има човек, специално оторизиран да издирва, събира и изнася пред обществото данни за историята и постиженията на съвременната българска медицина.

Медицината не е само НРД, КП, ЯМР, изследвания, назначения, операции, такси и сертификати; а преди всичко Мисия, изпълнявана с чест от народни водачи! Без Духовност тя не може да бъде осъществявана.

В момента нямаме изявени духовни и съсловни водачи нито в държавата, нито в гилдията, какъвто е бил Иван Вазов за народа ни, каквито са били проф. К. Чилов, проф. Параскев Стоянов, проф. Ал. Станишев, акад. К. Пашев, какъвто беше обаятелният акад. Чудомир Начев.

Надявам се тази изключително важна роля да се поеме колективно от УС и ЦКПЕ.

 

Бъдете здрави!!

Tags: , , ,

Comments are closed.