1265 нови студенти с нов учебен корпус посрещат в Медицински университет – Пловдив

За старт на новата учебна 2021/2022 година в Медицински университет – Пловдив беше открит най-новият сграден комплекс „Учебен корпус 1“.

За 76-ти път и с модерна учебна сграда академичното ръководство на МУ-Пловдив откри новата учебна година. Тържествената церемония по откриването ще се състои на 15 септември от 10:30 часа пред Аудиторния комплекс на университета (бул. Васил Априлов №15А).

С водосвет бе открита официално и най-новата база Учебен корпус 1 (при входа на ул. Л. Каравелов), състояща се от учебни зали и лаборатории. На разгърната площ от 4 001.28 м2 са разположени 32 учебни и научни лаборатории и аудитория със 70 места. В шестетажния учебния комплекс са ситуирани четири от теоретичните катедри – Медицинска биология, Медицинска физика и биофизика, Биоорганична химия и Медицинска биохимия. Според учебната програма именно в тях започват своето реално обучение първокурсниците. Модерната база ще бъде професионален дом за 61 преподаватели и служители, които ще обучават годишно над 1500 студенти от всички специалности.

Проектант на сградата е арх. Петър Гигов и колектив. Изпълнител на проекта е фирма „Заводски строежи ПС – Пазарджик“ ЕАД. Строителният  надзор е осъществен от „Планинвест Пловдив“ ЕООД. Първа копка по осъществяването на проекта е направена през месец май 2019 година.

През настоящата учебна година Медицинският университет – Пловдив ще има над 6 000 студенти. След успешно проведената кандидатстудентска кампания 2021 в МУ-Пловдив са попълни всички места за обучение по държавна поръчка за специалностите в четирите факултета и Медицинския колеж.

От първокурсниците – бъдещи магистри и бакалаври, 735 са български граждани, приети  по държавна поръчка, 500 са чуждестранни граждани и 30 са български студенти, приети да се обучават срещу заплащане.

Tags: 

Comments are closed.