72 години Женевски конвенции

Женевските конвенции са подписвани през 1949 г. Те са сред малкото международни договори, глобално ратифицирани от 196 държави, вкл. и България и представляващи ядрото на Международното хуманитарно право.

Женевските конвенции регламентират основното задължение на воюващите по време на въоръжен конфликт – всички човешки същества трябва да бъдат третирани хуманно, включително и воюващите на другата страна. Тези универсално приети международни договори посочват изрично, че всяко лице, което не участва или вече не участва активно във военните действия, има право на закрила и трябва да бъде третирано хуманно.

Comments are closed.