На вниманието на Ректор проф. Мариана МУРДЖЕВА и Ректорския съвет: Съвместно провеждане на “Чилови дни” и родопския здравно-духовен туризъм

УВАЖАЕМА ПРОФЕСОР МУРДЖЕВА,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА РЕКТОРСКИЯ СЪВЕТ,

 

Благодаря на всички вас за участието в провеждането на 23-те “Чилови дни”, което утвърди тяхната академичност.

Предлагам ви занапред те да бъдат провеждани съвместно с в. “Български лекар”, което ще гарантира съдействието на МЗ, БЛС, БАН, МОН и Община – Смолян.

Вече предложих (и вероятно ще получа) принципното съгласие на кметицата на с. Момчиловци.

Конкретно:

В последната събота на м. май да провеждаме традиционните “Чилови дни” в с. Славейно, където ще удостояваме с Наградата “Проф. К. Чилов” по един виден клиницист от София и Пловдив. Там може да удостоявате с “доктор хонорис кауза” на Медицинския университет – Пловдив някой виден европейски професор. Който желае – преспива в уютно селско хотелче в с. Момчиловци, което преди години обявихме за Център на българския здравно-духовен туризъм.

В неделния ден – посещение на тамошното лековито Аязмо и някой от 28-те околни параклиса, както и на евентуално провеждания Родопски здравно-духовен Събор с кулинарна изложба (вече сме го провеждали успешно в Смолян, с. Могилица и с. Кутела). Така ще затворим един медицинско-здравен цикъл “Чилови дни” – Родопски здравно-духовен туризъм и Събор. Убеден съм, че всичко това ще бъде един вдъхновяващ принос на нашия любим университет към медицинската етика у нас. Разбира се, подобен план, на прима виста, ако бъде одобрен от вас, би могъл да претърпи развитие и допълнение. Добре би било да бъде привлечена и Регионалната лекарска колегия – Пловдив.

Бъдете здрави!

Ето още едно предложение за доброто този път на гражданството: eдин кратък текст за малка здравна просвета; той може да бъде качен на сайта на МУ – Пловдив (няма да струва и стотинка) и/или да бъде издаден в брошурка. По този начин МУ – Пловдив ще извърши нещо оригинално и полезно за народа ни, и то може да бъде последвано от другите университети в страната, а защо не – и в Европа: да сеят здравна просвета сред хората, за да се предпазват от болести, да избягват вредностите и да има по-малко заболели: нали това би трябвало да е основната цел на здравеопазването? Здравната просвета и насаждането на здравни навици струват съвсем евтино, а се отплащат много по-скъпо. Мисля, че текстът е лесно възприемчив от учениците – от малки до големи, а и за техните родители и учители.

Можем да предложим на МОН да го разпространява, и да обявим (съвместно с БЛС, ЦКПЕ и РЛК – Пловдив) 25 ноември, Деня на св. Климент Охридски, който е бил и учител, и лекар, за Ден на здравната просвета и култура.

Comments are closed.