Скръбна вест: Андрей Андреев

Почина блестящият поет и преводач, изключително почтеният човек, творец и приятел Андрей Андреев (1943 – 2021), филолог. Дълго време – безработен, без средства, с ампутиран крак вследствие диабетна гангрена, но с неимоверно висок, несломим дух и чисто, добро сърце.

Ето и неговото последно помахване към нас.

 

Всичко е било и няма
пак да се повтори в мен,
скоро в тайната голяма
аз ще бъда посветен.

 

Сам на двора ще приседна
за последна глътка хлад
и звездите ще погледна,
и притихващия свят.

 

И полека ще притворя
с рамо пътната врата
и ще сложа край на спора
със свещта и пепелта.

 

И ще тръгна мирно, кротко,
сякаш след изпроводяк,
със уверена походка
към посочения знак.

 

А във светлата му бездна
със усмихнато лице
ще ме видят да изчезвам.

 

Махайки назад с ръце.

 

Сбогом, Андрюша!!

Tags: 

Comments are closed.