Нови лекари-академици

С най-високото научно звание “Академик” бяха удостоени:

Проф. Григор Горчев, специалист то АГ, хирургия и онкология, пионер на роботизираната гинекологична и урологична хирургия;

Проф. Чавдар Славов, специалист по урология, трансплантология, хирургия, онкология;

Званието чл.-кор- на БАН бе присъдено на:

Проф Цветалина Танкова, ендокринолог;

Проф. Христина Групчева, офталмолог.

 

Честито!

Tags: , , ,

Comments are closed.