Медицинските университети у нас се обединяват в сдружение

Вчера четирите медицински университета в България регистрираха за първи път свое сдружение. По-рано този месец, на нарочна среща в Медицински университет-София, ръководителите на специализираните висши училища – ректорът на МУ-София акад. Лъчезар Трайков, ректорът на МУ-Варна проф. Валентин Игнатов, ректорът на МУ-Пловдив проф. Мариана Мурджева и ректорът на МУ-Плевен проф. Добромир Димитров, се подписаха под устава на асоциацията. В УС на сдружението влиза като физическо лице и проф. Славчо Томов, бивш ректор на МУ-Плевен.

Университетите създават Сдружението на медицинските университети в България с цел защита на общите интереси на медицинските висши училища пред държавните и местните органи, участие в процесите на формиране на държавните политики в областта на медицинското образование и свързаните с него дейности в здравеопазването, както и утвърждаване престижа на висшето ни медицинско образование в чужбина. Сдружението ще служи като гарант за осигуряване на качеството на висшето медицинско образование в България.

В дух на разбирателство и екипност, представителите на четирите университета декларираха желанието си да работят заедно в защита на специфичните за техните висши училища интереси и да съдействат на институциите за вземането на решения, удовлетворяващи академичните потребности на медицинските университети у нас.

Tags: , , , ,

Comments are closed.