Завинаги ни напусна проф. Радослав Райчев

Завинаги ни напусна един от пионерите на невропсихологията в България, основоположник на детската невропсихология у нас – Проф. Радослав Райчев.

Проф. Радослав Райчев е роден на 2.06.1927г. в  Стара Загора, завършил медицина в Медицинска академия – София през 1952г.  Основният му трудов път на  невролог и преподавател е в МБАЛ „Царица Йоанна” – бившия ИСУЛ. Защитава кандидатска дисертация през 1973г., докторска дисертация през 1984г. От 1986г. е професор,  до пенсионирането си е завеждащ неврологична клиника на Института за лечение на чужди граждани към МА София.

Бог да го прости!

Tags: 

Comments are closed.