In Memoriam!

С прискърбие съобщаваме, че нa 62-годишна възраст ни напусна многоуважаваната и обичана гл. ас. Наташа Иванова Иванова, д.п.ф.- дългогодишен преподавател в МУ-Варна.

Гл. ас. Иванова е родена през 1959 г. в град Разград. Завършва Шуменски университет „Константин Преславски” през 1987 г. и придобива допълнителна специалност „Информатика” през 2001 г. Придобива специалност по медицинска санитарна физика и докторска степен в Софийски университет. От 2013 г. до 2021 г. е преподавател в Катедра „Физика и биофизика” на МУ-Варна.

Има над 50 научни публикации и над 50 участия в международни и национални научни форуми.

Цялата академична общност и лекарско съсловие дълбоко скърбят за човека и приятеля гл.ас. Наташа Иванова.

Поклон пред светлата ѝ памет!

 

 

На 31.10.2021 г. на 65-годишна възраст ни напусна многоуважаваният и обичан преподавател, лекар и приятел проф. д-р Стефан Иванов.

Проф. Иванов е роден на 27.01.1956 г. в гр. София. Завършва медицина във ВМИ-Варна през 1982 г., а през следващата година започва работа като асистент към Катедрата по АГ. От 1987 г. работи в гинекологичната клиника на НОЦ като научен сътрудник ІІ степен по онкогинекология. През 1987 г. придобива специалност по акушерство и гинекология, а през 1994 г. – специалност по онкология. През 1998 г. е престепенуван в научен сътрудник І степен към Клиниката по онкогинекология при НОЦ-София. Придобива специалности по акушерство и гинекология и онкология.

Има 132 публикации, 89 доклада, 32 постера и над 40 участия в научни конгреси и форуми у нас и чужбина. Проф. Иванов е съавтор на учебника „Диагностика, проследяване и лечение на болните със злокачествени новообразувания” от 2003 г.

Член е на Българското дружество по акушерство и гинекология, на Българското онкогинекологично дружество; Европейската асоциация за изследване на рака (EACR), на Европейското общество по гинекологична онкология (ESGO), на Европейската асоциация за изследване и лечение на рака (EORTC), на Мултинационалната асоциация по палиативни грижи (MASCC), на Международното гинекологично раково общество (IGCS).

Напусна ни един добър човек, колега и професионалист, преживял достоен живот, обучавайки и раздавайки знанията си.

Поклон пред светлата му памет!

 

На 31.10. на 67 години ни напусна доц. д-р Ирина Славчева Бурулянова-Калчева.

Доц. Бурулянова-Калчева е родена на 25.11.1954 година в град Видин. Завършва средното си образование в Първа политехническа гимназия в град Видин с пълно отличие и златен медал през 1972 година. През 1978 г. завършва отново с отличен успех Висшия медицински университет в град София.

От 18 09.1989 г. е старши асистент в Катедрата по съдебна медицина при МУ-Варна. Защитава дисертация през 1992 г. на тема „Морфология на проводната система на сърцето у човека при скоропостижно починали от остра и хронична исхемична болест на сърцето”. През юни 2004 г. специализира съдебна медицина в столицата на Крит – Хераклион. От 29.05.07 г. е доцент към Катедра съдебна медицина и деонтология, понастоящем УС по съдебна медицина.

Дълбок поклон пред светлата ѝ памет!

Tags: , ,

Comments are closed.