На вниманието на Министър д-р Стойчо Кацаров: Недостигът на инфекционисти

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Вече втори месец продължава развитието на 4-тата вълна от епидемията, която всекидневно отнема живота на десетки, дори и на стотици българи (стигало се е дори до страшната и непоносима цифра над 300!). Интензивните отделения са препълнени с пациенти. Задава се и нова, пета вълна и съвсем очевидно е, че този вирус скоро няма да отмине, тъй като непрекъснато придобива нови и нови разновидности и мутации.

Напразно очаквах да видя анализ от НЦОЗА за причините за тази умопомрачителна смъртност: дали продължителната липса на препоръчителни протоколи за терапията в отделните стадии, дали острият недостиг на инфекционисти, реаниматори и м. с. Защото болшинството лекуващи медици са стажант-лекари или командировани от отделения по УНГ, офталмология и пр.,които – повече от ясно е! – нямат нужната квалификация. Поради явната опасност от нозокомиални (вътреболнични) инфекции, много болни със социално-значими заболявания отбягват прегледи до съответните специалисти и, оттам – до хоспитализации. (Друг е въпросът, че е недопустимо смесването на Ковид-отделения с другите звена; просто трябваше да бъдат определени отделни болници само за Ковид); поне така мисля аз.

Доколкото знам, инфекционистите са някъде около 200 за цялата страна. Към тази специалност (както и към педиатрията, анестезиолог-реанимацията, патоанатомията, психиатрията, микробиологията) колегите не проявяват интерес, защото са ниско платени. Специализирането по инфекциозни болести продължава 3 години.

Предложението ми е: то да бъде интензивно и чувствително съкратено. Същото се отнася и до м. с., които се учат цели 4 години, докато в миналото бяха 2,5.

Tags: 

Comments are closed.