Проф. д-р Христина Групчева е избрана за член-кореспондент на БАН

Проф. д-р Христина Групчева, д.м.н., FEBO, FICO, FBCLA, FIACLE, е един от тримата нови член-кореспонденти в областта на медицинските науки, избрани на 2.11.2021 г. от Събранието на академиците на Българската академия на науките.

Проф. Групчева е световно утвърден учен, очен хирург и преподавател, чиито многобройни научни и професионални постижения представят достойно българската офталмология и служат на нацията. Нейното кредо е да се грижи за зрението като медик и да обучава кадри на различни нива, които да осигуряват профилактични и терапевтични дейности за опазване на очното здраве.

Проф. Групчева е идеолог на 3О перспективата в България, която освен качествена грижа за зрението от медицински оптици, оптометристи и офталмолози решава и сериозни кадрови проблеми в конкретната област на здравеопазването. Нейните специални професионални интереси са в областта на очната повърхност, като тя е въвела и продължава да разработва различни методики за трансплантация на обработена и преработена амниотична мембрана. Тя е световен лидер в менажирането на един от най-големите проблеми на съвременното човечество – „сухото око”, и е активен член на работната група за глобално стандартизиране на диагностиката и лечението на заболяването.

Проф. Групчева е бивш президент на Европейския борд по офталмология, настоящ заместник-ректор „Научна дейност” на варненския медицински университет и управител на „Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна”.

Tags: 

Comments are closed.