Варненски хирурзи

Безспорно най-видният варненски хирург е първият наш професор на тази специалност Параскев Стоянов. Съвременната варненска хирургия дължи развитието си на професорите Петър Алтънков и Тотю Андреев, а нейната жива емблема и легенда е проф. Темелко Темелков, лекар на България.

Тук работят и много други чудесни колеги.

С намерение да видя някои от тях, тръгвам за най-красивия ни град и пристигам в УМБАЛ “Св. Марина” в късния мартенски следобед.

Всички са още тук, някои дори не са излизали от залите…

Кабинетът на дългогодишния изпълнителен директор е отрупан с разкошни букети; целият ухае на камелии, рози, карамфили. С изненада научавам, че завчера той е навършил половин век: изглежда много по-млад.

Проф. Красимир Иванов е кореняк-варненец. Завършил е в родния си град (1986) и 3 години е работил в девинската болница. Но Голямата Хирургия го влече, а нея я има само във Варна. За 19 години изминава пътя от аспирант до професор и ръководител на Катедрата по обща и оперативна хирургия, анестезиология и интензивно лечение. Научната степен “дмн” става през 2009 г., след защита на дисертационен труд “Нови насоки в диагностиката и лечението на колоректалния карцином”, приносите на който са, че за пръв път у нас се прилага комплекс от молекулни маркери, характеризиращи отделните етапи в онкогенезата на заболяването; този панел се предлага за бъдещ стандарт, който да определя терапевтичното поведение; изработен е и алгоритъм за определяне на индивидуалния риск-индекс на всеки пациент. Официалните резензенти на дисертацията – професорите Николай Яръмов, Шери Таджер и Гено Киров, му дават най-висока оценка.

Заслугите на проф. Красимир Иванов за развитието на съвременната варненска медицина и особено – хирургия, са неоспорими: той разкрива в УМБАЛ “Св. Марина” нови оперативни клиники: по кардиохирургия, съдова хирургия, лицево-челюстна хирургия, ендокринна хирургия, еднодневна хирургия (първа в България, с ендоскопски, лазерен и инвазивен сектор), урология, УНГ, както и по анестезиология и интензивно лечение, интервенционална кардиология и миниинвазивна диагностика. Наистина е неуморен: изгражда и непрекъснато обновява Центъра по образна диагностика с интегриран рентгенографски апарат с дистанционно управление, ядрено-магнитен GE 1,5 T резонанс, 128-срезов компютърен томограф, скенер SOMATOM Spirit, остеометър за цялото тяло, позитронен емисионен томограф; така тази болница разполага и работи с най-съвременната технология у нас; затова е и отличена с 3 звезди от Европейската фондация за качество! Не по-малко важно е и, че персоналът е най-добре стимулираният в България: хората тук получава най-високата в страната заплата (брутно над 1080 лв; като за лекарите тя е средно 2225 лв!).

Още като студент, бъдещият професор не излиза от залите. Спомня си с умиление за първите си учители – д-р Марко Божков и д-р Мария Иванова; уви, и двамата си отиват твърде млади от белия свят… После специализира в Швейцария (Берн).

Проф. Красимир Иванов работи основно в областта на колопроктологията и в този смисъл е съратник и приемник на достолепния проф. Темелко Темелков. Двамата, заедно с доц. Валентин Игнатов, втори в страната, след основоположника и класика на лапароскопската хирургия проф. Тома Пожарлиев, я развиват и внедряват във Варна: от 1994 г. досега те са извършили безброй успешно интервенции в тази област; освен на дебелите черва, те я прилагат и при хиатални хернии, тумори на надбъбрека и пр.  Красимир Иванов у нас първи внедрява интраоперативната вътрелуменна (ендоректална) ехография и извършва лапароскопска интерсфинктерна резекция при ректален карцином.

По всичко личи, че в най-скоро време варненци ще извършват и своите чернодробни трансплантации; за целта директорът е изпратил младия д-р Пламен Михайлов на специализация в Милано и 2 хепатолози – в Берн. А доц. Александър Хинев, д-р Михаил Чешмеджиев и д-р Билян Платиканов неотдавна извършиха и първите бъбречни трансплантации извън София. Очаква се хабилитация на най-младия доцент в България (чието име ще съобщим след като процедурата мине успешно).

Авторитетът на варненските хирурзи проличава и от провежданото тук биенале по Колопроктологична хирургия (създадено от проф. Темелков), на което неизменно присъстват над 300 колеги от цялата страна и над 30 – от целия свят.

Проф. Росен Маджов, ръководител на Втора хирургическа клиника и зам.-ректор на МУ – Варна, е родом от Балчик. Той също от студент буквално спи в университетската хирургическа клиника; най-активният кръжочник на проф. Петър Червенков. След дипломирането си отива в Нови Пазар, където завеждащ отделението е д-р Митьо Георгиев. Хирургията в това малко градче е на ниво благодарение не само на него; тук с готовност идват да оперират на място знаменитите варненски хирурзи професорите Червенков и Темелков и доц. Борис Корновски.

В УМБАЛ “Св. Марина”, въпреки напрегнатата им работа, успявам да разговарям с доц. Радослав Радев (началник на Клиниката по гръдна хирургия), доц. Валентин Игнатов (на Клиниката по еднодневна хирургия), д-р Пламен Панайотов (на Клиниката по кардиохирургия). Вълнуваща е и срещата ми с доц. Борис Корновски, с когото сме добри познати от старите романтични времена, когато бяхме членове на УС на БЛС и обсъждахме развитието на съсловното движение. Дори и като зам.-кмет на Варна (с 2 мандата), доц. Корновски не е пропускал да оперира почти ежедневно (все още продължава да работи и да дава консултации в МБАЛ “Св. Анна”). Известен е в цялата страна с блестящата си техника и богатата ерудиция.

Удивителното е, че и двамата сина на доц. Корновски са видни варненски хирурзи (Владимир е кардиохирург, Стефан – гръден хирург). Дъщеря му е станала педиатър, но съпругът й (т. е. – зет му) също е хирург; те живеят и работят в Атина.   

Накрая ще споделим радостта на проф. Росен Маджов, който обявява, че след първоначалния отлив от тази специалност, все повече млади новозавършили колеги искат да работят именно хирургия.
И именно – в УМБАЛ “Св. Марина” – Варна!
Вероятно – има защо…

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.