С тържествен симпозиум отбелязаха 75-годишнината на Катедрата по педиатрия и мединска генетика на МУ-Пловдив и Клиниката по педиатрия на УМБАЛ „Свети Георги“

В рамките на официалното събитие бе и премиерата на алманаха „Минало, настояще, бъдеще“ с автори проф. д-р Тоньо Шмилев, доц. д-р Нарцис Калева – Ходжева и проф. д-р Мирослава Бошева

Историята от основаването до наши дни под формата на тържествен доклад представи ръководителят на катедрата и началник на клиниката проф. д-р Иван Иванов. Катедрата по педиатрия е основана през м. октомври 1946 г. към създадения година по-рано Медицински факултет при Пловдивския държавен университет с първи ръководител на катедрата проф. Богоя Юруков. Същински основател на Катедрата по педиатрия и на пловдивската педиатрична школа е проф. д-р Иван Андреев (1898-1978), който през  още 1932 г. създава първото извънстолично детско отделение, чийто наследник е настоящата  Клиниката по педиатрия на УМБАЛ „Свети Георги” и съответно Катедрата по педиатрия и медицинска генетика на Медицински университет – Пловдив. Традицията на отдаденост към децата и педиатрията продължава и при следващите ръководители – проф. Иван Вапцаров (1964 – 1974 г.), проф. Христо Михов (1974 – 1986 г.), проф. Евгений Генев (1986 – 1990 г и 2000 – 2006 г.), проф. Борис Бойкинов (1990 – 1999 г.), проф. Мирослава Бошева (ръководител на катедрата от 2006 до 2020 г., а на клиниката – от 2006 до 2014 г.) и настоящият ръководител проф. д-р Иван Иванов (ръководител на катедрата от 2020 г., а на клиниката – от 2014 г.).

След 75 години катедра и клиника могат да се похвалят с почти 5000 пациенти средногодишно, нарастване на дела на трудните случаи, намаляване на детската смъртност, 43 дисертации за образователна и научна степен „доктор“, десетски емблематични форуми и стотици научни трудове, внедряване на съвременни методи за лечение. Само за последните 5 години са обучени 1639 студенти по медицина, от тях 761 с английско езиково обучение, 488 студенти по дентална медицина, 458 мед. сестри и 84 акушерки, 231 студенти от Медицински колеж, 25 специализанти по обща педиатрия, детска кардиология, детска неврология, детска ендокринология и детска пулмология, разказа проф. Иванов.

В качеството си на ректор на МУ – Пловдив и ръководител на катедрата и лабораторията по микробиология и имунология, проф. д-р Марина Мурджева, дм, мзм, поздрави юбилярите. „Години на растеж, години на безспорно развитие към по-добро; години, в които се поставя не само началото на дейностите; години, в които вие, работещите в катедрата и клиниката по педиатрия, успяхте да надградите постигнатото“, каза проф. Мурджева.

Tags: , ,

Comments are closed.