Да виждам в страдащия винаги човека!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Съжаляваме, ако някои от вас може да се почувстват огорчени, но искаме да ви осведомим за преобладаващата тема в жалбите, които получаваме в Централната комисия по професионална етика при БЛС – почти неизменно те са заради лошо, невъздържано и грубо отношение, лишено от съчувствие и добронамереност, на лекари към пациенти или техни придружители. Това е необяснимо! Та нали ние сме учили и работим именно заради нашите пациенти; нали чрез тях осигуряваме прехраната на семействата си? А основната част от грижите ни към болните е именно вниманието и предразполагането.

Ще си позволим да ви цитираме мисъл на Парацелз (1493 – 1541): “Лекарят не може да бъде измамник, мъчител или прост човек. От него се изискват честност, загриженост, почтеност”.

На вашето внимание предоставяме и някои съвети на големия наш клиницист-енциклопедист проф. Константин Чилов: “От значителна важност за създаването на лекаря е неговата личност, качествата му да се доближи до болния, да го насърчи.”; “Постъпилият в клиниката болен има нужда не само от нашите знания, а преди всичко от човешко отношение – истинското предназначение на лекаря.”; “Грижите за съдбата на болния трябва да започнат от началото на заболяването му, още когато го видим. От този момент нас трябва да ни вълнуват въпросите: как ще помогнем на своя болен и какво ще стане с него, каква ще бъде съдбата му?”; “Лекувайте своите пациенти така, сякаш те са вашите родители.”

Да продължим с цитатите.

“Дай ми да виждам в страдащия винаги само човека!”, е основната мисъл в знаменитата Молитва на Маймонид.

“Ще поддържам най-висша степен уважение към човешкия живот от самото му начало”, гласи Декларацията от Женева. “Ще запазя живота си чист и почтен, както и моето изкуство!”, се казва в Клетвата на Хипократ.

Не си позволяваме да назидаваме никого, а само да ви припомним: спазването на тези най-обикновени, но базисни правила ще ви донесат удовлетворение от работата и уважение от пациентите, а грубиянството към тях и незачитането на достойнството им – напълно излишни проблеми.

 

.УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Далеч не всички от вас ще станат интернисти като проф.  Константин Чилов, кардиохирурзи като проф. Александър Чирков, оториноларинголози като проф. Стоян Белинов или самоотвержени герои като д-р Стефан Черкезов, но най-важното е да бъдете човечни, състрадателни и любезни със своите пациенти –  това не ви струва никакви усилия, а ще бъде възнаградено най-богато.

Нека всички следваме основното си призвание: да облекчим болката, да излекуваме болестта, да премахнем страданието. Ние нямаме право да огорчаваме хората, които са ни потърсили за помощ, още по-малко – да накърняваме достойнството им.

Така и ние ще бъдем удовлетворени и ще изпитаме удоволствие от изкуството си.

Централна Комисия по професионална етика при БЛС.

Tags: , , , ,

Comments are closed.