“Няма статистика за починалите в бяло”

Над 140 са починалите медици по време на епидемията. В т. ч. влизат лекари, м. с., фелдшери, шофьори на линейки. Никой обаче не води точна статистика на жертвите в бели престилки на Коронавируса. Списък с техните имена има единствено в БЛС, но той също не е изчерпателен, тъй като информацията се събира от РЛК, които невинаги изпращат данни.

Обсъждане. Ние също водим, успоредно, някаква що-годе статистика, но тя е благодарение на личните ни контакти и надничането в сайта здраве.нет. Напразно изпратихме писма до всички РЛК в страната с молба да ни съобщят имената на колегите, загинали вследствие заразяване с Корона-вирус от свои пациенти. Отговор получихме единствено от д-р Панайот Диманов, директор на Областната болница в родния ни град Ямбол. И – дотук…

Грехота е, наистина!

Знаем, че хората имат прекомерно много и напрегната работа, но написването на тези имена ще отнеме не повече от 7-8 минути. И не само да преклоним глава и да помълчим 1 минута пред подвига на д-р Стефан Черкезов и останалите ни герои на 15 август, Деня на Спасението, а и да съберем и оставим имената им за поколенията – това е наше съсловно задължение и неотменима част от духовността ни!

Нашите колеги-герои заслужават поне трошичка памет!!

Толкова ли е трудно да им я дадем?

Comments are closed.