Проф. д-р Емил Ковачев бе отличен с приза „Най-добър акушер-гинеколог на България“

Управителят на СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов” – Варна проф. д-р Емил Ковачев бе отличен с приз „Най-добър акушер-гинеколог на България”. Наградата се присъжда ежегодно от Българското дружество по акушерство и гинекология към Българския лекарски съюз.

Отличието бе връчено на проф. Ковачев от г-н Костадин Коев, кмет на Община Велинград, където традиционно се провежда церемонията по награждаване.

От 2016 г. е ръководител на Катедрата по акушерство и гинекология към МУ-Варна. През 2016 г. придобива научна степен „доктор на медицинските науки” с дисертационен труд на тема „Съвременни подходи в патогенезата, диагностиката и лечението на гениталната хламидиаза при инфертилни пациентки”.

Автор е на монографичен труд „Асистирани репродуктивни технологии. Усложнения и съпътстващи проблеми. Ендоскопски методи в репродуктивната медицина”, отпечатана през 2017 г. От месец септември 2017 г. проф. Ковачев е хабилитиран за „професор” към Катедрата по АГ – МУ-Варна.

През 2004 г. специализира в Университетска болница „Барзилай”, Израел, в областта на асистираните репродуктивни технологии и гинекологична ендоскопия, а през 2015 г. и 2019 г. реализира специализации по гинекологична лапароскопия, ИРКАД, Страсбург.

Проф. Ковачев е републикански консултант по акушерство и гинекология за Североизточна България от 2013 г. до 2018 г. Автор е на над 100 научни публикации и участия в национални и международни конгреси в областта на акушерството и гинекологията и репродуктивната медицина. Председател е на Българската асоциация по стерилитет и репродуктивна медицина от 2016 г. до 2018 г. Член е на Управителния съвет на Българското дружество по акушерство и гинекология, членува в Българската асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията, Международната асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията (ISUOG), Българската асоциация по минимално инвазивна гинекологична хирургия, Европейската асоциация по репродуктивно здраве (ESHRE).

Tags: , ,

Comments are closed.