На вниманието на УС на БЛС: Да окачим и портретите на нашите символи

КОПИЕ: ЦКПЕ

КОПИЕ: РЛК в страната

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Радостно е, когато в кабинетите ви се вижда окачена иконата на св. Иван Рилски Чудотворец, когото през 1994 УС на БЛС, по мое предложение, обяви за нашия патрон, а датата на канонизирането му – 19 октомври, отбелязваме като съсловния си празник Ден на българските лекари.

Предлагам ви да препоръчате в кабинетите ни да бъдат закачени и портретите на проф. Константин Чилов, като образец на висока квалификация, колегиалност, всеотдайност, благородство и морал, както и на най-големия наш съсловен герой д-р Стефан Черкезов – образец на храброст и жертвоготовност.

Всеки народ и съсловие имат нужда от своите идоли и да ги почитат; това е опазване на историческата памет и поддържане на нравственост и духовност, без които сме обречени.

Особено – в медицината.

Tags: , , , ,

Comments are closed.