Над 200 студенти участваха в Дни на ваксинологията, имунологията и епидемиологията в МУ-Пловдив

„И тази година Европейската имунизационна седмица е фокусирана върху ваксините и ваксинопрофилактиката. Особено горда съм, че принадлежа към имунологичната общност, чиито постижения през последните години са свързани не само с ваксинопрофилактиката и с борбата със заразните болести. Значими постижения са  изясняване на патогенезата на автоимунните заболявания, на алергиите, успешната терапия и на туморите с имуномодулиращи средства – т. нар. наречената таргетирана терапия, трансплантационната имунология и репродуктивната имунология. Неслучайно голяма част от нобелистите са имунолози.“

С тези думи Ректорът на Медицински университет – Пловдив и ръководител на Катедра по микробиология и имунология проф. д-р Мариана Мурджева се обърна към присъстващите студенти, преподаватели и гости при откриване „Дните на ваксинологията, имунологията и епидемиологията“, които се проведоха  на 4 и 5 май. Организатори на събитието бяха Катедрата по епидемиология и медицина на бедствените ситуации, Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина и Асоциацията на студентите медици – Пловдив.

Дните на ваксинологията, имунологията и епидемиологията бяха организирани в хибриден вариант – присъствено и онлайн, на български и на английски език. В семинарите взеха участие над 200 студенти – български и чуждестранни.

Tags: 

Comments are closed.