Утвърдена е методиката за реда за субсидиране на държавните и общински болници за 2010 г.

Министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев утвърди Методиката за реда за субсидиране на държавните и общински болници за 2010 г. МЗ заплаща на тези лечебни заведения за различни дейности като психиатрична помощ, диализа, ТЕЛК, продължаващо лечение и рехабилитация и др. Субсидията за болнична помощ, се определя тримесечно за лечение на активна туберкулоза с мултилекарствена резистентност. Тя ще се извършва на база брой преминали болни, за всеки месец от престоя на пациента, но не повече от 12 месеца, при доказана мултилекарствена резистентност от Националната референтна лаборатория по туберкулоза.

Към списъка на лечебните заведения за болнична помощ, в които има разкрити психиатрични отделения, се добавя МБАЛ – гр. Левски. Лечението на активна туберкулоза с мултилекарствена резистентност ще се извършва в СБАЛББ „Света София” и СБАЛББ – гр. Габрово. За пациентите с това заболяване ще се отпуска субсидия на стойност 1000 лв. По 3000 лв. ще се предоставят за високотехнологични диагностични изследвания с РЕТ/СТ-апаратура. 

За преминал болен в психиатрично отделение в УМБАЛ „Александровска”, УМБАЛ „Св. Георги” – Пловдив, УМБАЛ „Д-р Г. Странски” – Плевен, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна  и СБАЛНП „Св. Наум” (първа група лечебни заведения), субсидията е на стойност 650 лв. , а за втора група – 400 лв. В нея са включени 16 лечебни заведения – многопрофилните болници в Перник, Видин, Ямбол, Дупница, Враца, Казанлък, Кюстендил, Монтана, Разград, Пазарджик, Силистра, Сливен, Търговище, Лом, Омуртаг и Левски.

Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.