XI Конгрес на ЮЕМФ

Досега не сме публикували и дума за инициативите на Югоизточно Европейския медицински форум, създаден и оглавяван от бившия председател на БЛС д-р Андрей Кехайов, който скоро се хабилитира като професор по социална медицина. Причините за нашето пренебрежение са, както се казва, комплексни, но на първо място – субективни. Време е да погледнем към това сдружение и неговия президент с други очи, обективно.

Той вече е подготвил грандиозно, вероятно най- мащабното събитие за лекарите в България и Европа: XI Международен конгрес, който ще се проведе от 7 до 11 септември в Панаирните палати на Пловдив и после – в Смолян. Очаква се да присъстват над 1200 колеги от цяла България и ЕС, вкл. и от САЩ и СЗО, част от които ще изнесат доклади в отделните му сесии: “Епидемиология и инфекциозни болести. Имунология”; “Какво причинява Ковид-19. Отвъд науката”; “Кардиология”; “Онкология”; “Травма. Хронична болка. Спешна медицина”; “Насилие срещу лекари”; “Проблеми с бежанци”; “Разни”.

Ще бъде организирана и Кръгла маса с дискусия за националното здравеопазване. Проблемите няма да се потулват, а ще се изнасят, като ще се търсят начини за рационалното им решаване. Защото, както казва проф. Кехайов: “За лекарите няма граници, няма политика; има хуманни и етични измерения на професията и гражданското поведение.” И още нещо, изключително вълнуващо: концерт за участниците ще изнесе, и то – в Античния театър на Пловдив! – самата Виенска филдхармония!

За повече подробности и записване за участие:
www.seemfcongress.com;
seemf.congress@gmail.com
Тел. 02/854-87-82.

Tags: ,

Comments are closed.