На вниманието на министър Минеков

Уважаеми Министър Минеков,

В родното село на чл.-кор. проф. Константин Чилов /1898 – 1955/ Славейно, Смолянско, се намира неговата Къща-музей, която е единствената Къща-музей на лекар в България.

Там, от 1998 г. насам в негова памет организираме “Чилови дни”. Но поради силно ограничените средства на кметското наместничество, Къщата е в недобро състояние. От името на Инициативен комитет за поддържането ѝ, в който са включени председателят на БЛС, ректорът на Медицинския Университет – Пловдив и академици-лекари, Ви моля за кратка среща да получа от Вас подкрепа за включване на Къщата-музей в списъка на обектите в България с материално значение.

Бъдете здрав!

Tags: ,

Comments are closed.