УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, Варна отново с отлични резултати

Варненската УМБАЛ “Света Марина” ЕАД постига отлични резултати при осъществяването на своята дейност, въпреки предизвикателствата. За месец юни и юли за заплати са платени общо 8 221 113 лв., а за осигуровки и данъци към бюджета на държавата 3 109 959 лв. Средните брутни трудови възнаграждения за месец юли възлизат на 1 451,49 лв. за санитар, 2 443,76 лв. за сестра, 4 264,12 лв. за лекар и 13 379,35 лв. за началник на клиника.

УМБАЛ „Света Марина” ЕАД разполага със стабилен кадрови ресурс. Основната база за обучение на МУ – Варна е работодател на 2 007 служители – дългогодишни опитни професионалисти и новопостъпващи млади специалисти. МУ – Варна и УМБАЛ “Света Марина” ЕАД гарантират кариерното развитие на служителите си, както в своите структури, така и осигуряват квалифицирани кадри и за други лечебни заведения и населени места. Огромна е ролята на МУ – Варна за българското здравеопазване с разкриването на филиалите за обучение на медицински сестри и акушерки в Сливен, Шумен и Велико Търново.

В болницата функционира най-модерна апаратура, успешно се прилагат уникални методи за диагностика, терапевтично, консервативно и оперативно лечение. Дружеството НЯМА просрочени задължения. За двата летни месеца са хоспитализирани общо 10 876 пациента, от тях 414 болни с Ковид-19. В Мултипрофилно спешно отделение са прегледани 6 684 лица, потърсили медицинска помощ.

Tags: 

Comments are closed.