На вниманието на министър д-р Асен Меджидиев, Иван Маджаров и Мая Аргирова: Съвместна трудова борца с МЗ за вакандни длъжности

СЪВМЕСТНА ТРУДОВА БОРСА С МЗ ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ

На вниманието на Министър д-р Асен Меджидиев

На вниманието на д-р Иван МАДЖАРОВ,

Председател на БЛС

На вниманието на проф. Мая Аргирова,

Председател на ЦКПЕ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Навремето всички новозавършили лекари подлежаха на задължително 3-годишно разпределение по лечебните заведения в страната; така че още от първия си ден с дипломи получаваха работа. Днес новозавършилите, както и пенсиониралите се колеги, които искат да продължат да работят някъде другаде, не знаят къде да намерят вакантни места.

Доколкото ми е известно, Лекарските камари на Запад поддържат в сайтовете си подобен справочник, което е огромно улеснение за търсещите работа. Намирам за пропуск, че в нашия сайт това липсва! БЛС трябва да бъде в помощ на членовете си не само чрез съставянето и подписването на НРД.

Ясно е какво си позволявам да предложа:

# Съвместно поддържане на “Трудова борса” с вакантните длъжности за лекари. Те да бъдат изисквани със заповед на Министъра до изпълнителните директори на държавните и общински ЛЗ и съответно публикувани на сайтовете на МЗ и БЛС;

# Обявяване от МЗ на държавни поръчки за специализиране по най-дефицитните специалности /анестезиология, морфология, неонатология, педиатрия, психиатрия и пр./;

# Съвместно провеждане на Седмица на Здравно-духовната култура – в края на м. ноември, когато, на 25 ноември, е Денят на Здравно-духовната култура /почита се паметта на св. Климент Охридски, който е бил не само просветител, но и основател на болница в Охрид/.

Бележка. Предложението бе прието и вече в сайта има рубрика „Трудова борса“.

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.