Съсловни празници и чествания

Уважаема проф. Аргирова,

Уважаеми колеги от ЦИПЕ,

Предлагам:

В Етичния кодекс най-накрая да се включи следната глава, която да бъде предложена от нас (първо да мине през УС?) или от УС на Събора за гласуване и евентуално приемане, за да се заковат празниците; защото съм бил свидетел на подмолни опити от двама авторитарни председатели да бъде отменен съсловният ни празник (единият се опита поради лична неприязън към мене, понеже му бях поискал оставката; другият – просто защото не е християнин). Ето и предлагания текст:

Едно съсловие се нуждае от историческа памет и пиетет към най-великите си представители. С цел повишаване авторитета и духовността на съсловието, са му създадени отделни празници и чествания, станали вече традиционни и отбелязвани в цялата страна. Те се организират от УС на БЛС и на РЛК, а именно:

  1. Ден на българския лекар – 19 октомври. Създаден през 1994 г. На тази дата е канонизиран най-великият български светец и покровител на народа ни св. Иван Рилски Чудотворец (ок. 876 – 946), който е бил и лечител; в случая търсеното сходство и внушение на обществото е, че добрият лекар е неговият най-стойностен член и земен покровител на своя народ;
  2. Чилови дни – последната събота на м. май. Създадени през 1998 хг. в чест на най-енциклопедичния и всеобхватен клиницист чл.-кор. проф. Константин Чилов (1898 – 1955), образец на висока квалификация, колегиалност, почтеност и грижа за пациента. Честват се в неговата единствена в България Къща-музей на лекар, в родното му село Славейно, Смолянско, което през 2005 г. е обявено от БАН и БЛС за Свещено място на българската медицина, защото оттам произлизат още близо 80 лекари;
  3. Ден на Спасението – 15 август. Създаден през 2005 г. Официализиран от Министерския съвет/28. 12. 2012 г., което го прави единствен по рода си в ЕС. Посветен е на паметта на нашия най-голям съсловен герой д-р Стефан Черкезов (р. 1937, който на тази дата през 1963 г. спасява 47 души от пламнал автобус и почива от изгарянията си, както и на стотиците български лекари, загинали от преизтощение по време на работа или след заразяване от болестите на своите пациенти. Отбелязва се с 1-минутно мълчание в 12 ч. от медицинския персонал пред вратите на лечебните заведения;
  4. Ден на Здравно-духовната култура – 25 ноември. Тогава се почита създателя на просветителска школа и на болница в Охрид св. Климент Охридски (ок. 840 – 916). Отбелязва се от 2001 г. Препоръчва се на или около тази дата да се изнасят здравно-просветни лекции в училищата и по медиите, защото превенцията на социално-значимите болести и препоръките за отбягването им чрез здравословен начин на живот – без тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, употреба на наркотици, затлъстяване, обездвижване и агресия, също е част от дейността на добрия лекар. Химн на съсловието: “Докторе, бъди благословен!”, текст Надежда Захариева, музика Хайгашод Агасян.
Tags: , , , , ,

Comments are closed.