Здравната комисия при 48-то Народно събрание

Комисията по здравеопазване при 48-то НС се състои от 21 души, като лекарите в нея са малцинство…

Председател е отново доц. Антон Тонев, хирург от Варна. Зам.-председатели – проф. Костадин Ангелов, д-р Джевдет Чакъров, д-р Александър Симидчиев и Маргарита Генчева.

Членове: доц. Лъчезар Иванов, д-р Красимир Събев, д-р Иван Червенков, Христина Георгиева, Кирил Ананиев, доц. Васил Пандов, Йорданка Костадинова, Петър Куленски, Татяна Султова – Сивева, Марио Рангелов, Юсеин Вейселов, Георги Георгиев, Богдан Боцев, Илиян Йончев, Кремена Кунева, д-р Николай Благоев.

Не намираме за необходимо и интересно да посочваме партийните групи, към които принадлежат, защото се надяваме – поне що се отнася до колегите – че ще спазват само една-единствена цел: опазване здравето и живота на българите.

Поне докато Парламентът не се е разтурил…

Comments are closed.