На вниманието на д-р Иван Маджаров: Денят на здравно-дъховната култура

Копие: Министър д-р Асен Меджидиев;

Зам.-министър д-р Тома Томов

УВАЖАЕМИ ДОКТОР МАДЖАРОВ,

Миналата година, съвместно с Вас и проф. Христо Деянов, обявихме 25 ноември, датата на св. Климент Охридски – просветител и основател на болница в Охрид, за Ден на Здравно-духовната култура. Всички много добре знаем, че здравето на подрастващите е застрашено от ранна възраст, тъй като много от тях пушат, употребяват алкохол и наркотици и немалко са обездвижени и затлъстели; неслучайно ние, българите, сме с най-ниската средна продължителност на живота в ЕС и най-високата детска и обща смъртност. Зачестиха и проявите на агресия – побоища и пр.

В училищата обаче не се провежда обучение по здравни знания и здравословен начин на живот, което е основен фактор за намаляване на заболеваемостта. Знаете, че съм съчинил кратък текст “Здравно духовна култура”, който предлагах да бъде качен на сайтовете на МЗ и БЛС, но единствено това направиха БЧК и Медицинския Университет – Пловдив. Явно, здравната просвета е дълбоко забравена.

Мисля, че ще бъде полезно за децата и авторитетно за БЛС на 25 ноември БЛС да отправи предложение към МОН и учителите учебните занятия да започват с 10-минутна физ-зарядка и да разпространят следния примерен кратък призив:

Създаване и поддържане на “Златна книга на БЛС”

На вниманието на Председателя на БЛС д-р Иван Маджаров

УВАЖАЕМИ КОЛЕГА МАДЖАРОВ,

Догодина през м. май се навършват 125 години от рождението на най-видния наш клиницист енциклопедист чл.-кор. проф. Константин Чилов /1898 – 1955/, символ на висока квалификация, колегиалност и отдаденост към пациентите. Под знака на този юбилей ще протекат и традиционните 26-ти “Чилови дни”, създадени през 1998 г. и провеждани със съдействието на МЗ, БАН и БЛС в родното му село Славейно, Свещено място на българската медицина. Не бива да пропускаме момента да отдадем заслужена почит към изтъкнатите български интернисти, като предлагам следното:

# Да поканим Президента честването да се извърши под негов патронаж;

# Да създадем “Златна книга” за носителите на Наградата “Проф. Чилов” и на званието “Лекар на годината”;

# Да проведем в с. Славейно научна конференция по тема от вътрешната медицина.

Предлагам, също, да привлечем и съответния здравен министър, както и Югоизточния медицински форум, за по-голяма обхватност на “Чилови дни” и, най-после, обединението им с ненужното местно отклонение, наречено “Чилова академия”.

Tags: , , ,

Comments are closed.