Министър Меджидиев: Ще бъде създадена единна номенклатура на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание

„Взехме няколко решения – ще бъде създадена единна номенклатура на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, която ще бъде свързана с машинно четим продуктов код върху опаковката на всеки медикамент.

Това ще позволи използването на мобилно приложение от всеки пациент и всеки лекар, чрез което той сам да се информира за цената на лекарствения продукт. По този начин въвеждаме контрол и върху цените на лекарствата.“

Това съобщи министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев след заседание на Специализирания съвет за контрол над лекарствоснабдяването. В съвета са включени представители на МЗ, ИАЛ, НСЦРЛП, БФС, ARPharM, БАРПТЛ, БАТЕЛ, БГФармА и др.

Министър Меджидиев обясни, че единната номенклатура ще позволи по-бързо проследяване на доставяните в България и отпусканите на пациенти количества лекарствени продукти, на базата на постъпващата от участниците в лекарственото снабдяване информация в Позитивния лекарствен списък на Република България (СЕСПА), както и анализ за причините за недостига на всеки конкретен лекарствен продукт.

В момента се работи и по създаването на алгоритъм, на базата на който компетентните органи да предприемат действия за предотвратяване на недостиг в зависимост от причините за всеки отделен случай. Това стана ясно още от думите на министъра, който мотивира решението с различните причини, в т.ч. технологични, производствени, логистични и т.н., за недостига на лекарствени продукти в страната.

Ще бъде подобрена ефективността на отчитането на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК, като ще се обсъдят и промени в нормативната уредба, чрез които да се засили контролът и да се гарантира прозрачността на лекарствоснабдяване, съобщи още здравният министър. В тази връзка на членовете на Специализирания съвет за контрол над лекарствоснабдяването е възложено да изготвят конкретни предложения, в т.ч. и за СЕСПА.

Tags: ,

Comments are closed.