На вниманието на Кмета на Община – Смолян г-н Николай Мелемов: 125 години от рождението на професор Чилов /1898 – 1955/

Копие: Организационен комитет за отбелязване на 125-годишнината от рождението на проф. К. Чилов

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,

Съставен е Организационен комитет от видни наши лекари за отбелязване на 125-годишнината от рождението на най-знаменития клиницист-енциклопедист чл.-кор. проф. Константин Чилов –1898 – 1955/, което възнамеряваме да отбележим тържествено на 27 май 2023 г., събота, в род-ното му село Славейно, което през 2005 г. удостоихме с уникалното име Свещено място на българската медицина.. От 1998 г. досега там сме провели малко, известни на цялата лекарска общественост “Чилови дни”, посветени на живота и паметта му. Никога досега Община – Смолян не е подкрепяла начинанието, което, най-малкото, буди недоумение, освен разочарование, буди и недоумение. Защото, понеже ни спасиха, най-големите личности на Родопите се броят на пръсти: легендарнте Орфей и Момчил войвода, както и Николай Хайтв и проф. Чилов.

Бидейки Почетен жител на с. Славейно и с. Могилица, си позволявам да се чувствам своя род родопчанин и жител на Община – Смолян. Затова за последен път, воден от уважение към делото на проф. Чилов и живеещите в нея прекрасни хора и предлагам на Вас и Община – Смолян следното: Отбелязването на 125-годишнината на проф. Чилов да бъде включено в Културния календар на Общината за 2023 г.;

На 26 май в театър “Ник. Хайтов” ще се проведе общоградско възпоменателно събрание за проф. Чилов /разбира се, и с изнасяне на подходящ спектакъл от трупа/;

Да издействате от “Български пощи” за издаване на юбилейна марка с лика му;

Надлезът, свързващ Общината с болницата да бъде наречен “Чилов мост”, със съответния надпис с барелеф;

На 27 май, събота, се организира авто- и велосипеден поход от Смолян до с. Славейно;

Да откриете планираната научна сесия по Вътрешни болести в читалището, в която ще участват нашите професори-носители на Наградата “Проф. К. Чилов”;

Да вземете лично участие в тържеството пред гроба на проф. Чилов в двора на единствената Къща музей на лекар в България /това досега е правил Костадин Чаталбашев /в първите “Чилови дни”/1998 и няколко пъти – Дора Янкова/, където традиционно се връчва Наградата “Проф. Чилов” на известния наш интернист от името на здравния министър и председателите на БЛС, БАН, Централната етична комисия на БЛС.

Да поканите посланика на Австрия /знаете, че проф. Чилов се е дипломирал във Виена/, който би могъл и да отпусне средства за поддържането на музея.

Tags: , ,

Comments are closed.