Отново улица „д-р Ст. Черкезов“

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и на основание чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община, Столичният общински съвет реши:

1. Именува безименна улица между кв. 2, 2а,3,7,8,9,10 и 12 в м. „ж.к. Люлин – център“ – и м. „ж.к. Люлин – главен център район „Люлин“, започваща от осова точка 23 до осова точка 120, с името „Д-р Стефан Черкезов“ и преименува ул. „611“ на ул. „Инж. Христо Проданов“,между кв.8 и кв.4 в м. „Люлин 6 – м.р.“, започваща от осова точка 49 до осова точка 54.

2. Възлага на Кмета на Столична община да информира гражданите на София за извършеното наименуване, съгласно чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община.

3. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по образование, култура, наука и вероизповедания към СОС;

Обсъждане. Най-после след 20 години на настояване (!!!) пред Столична община името на д-р Ст. Черкезов е възстановено на софийска улица! Заслугата е на маг.фарм. Зоя Паунова! Да и благодарим!

Comments are closed.