Споразумение за съвместна съсловно-духовна дейност (проект)

При откриването на Клуб “История и етика” с музейна сбирка към Българския лекарски съюз бе предложено за разпространение и утвърждаване Споразумение за съвместна съсловно-духовна дейност сред българските лекари на съсловна памет и висока духовност, професионална етика и морал.

Тази дейност ще се изразява в:

# Съвместно организиране и провеждане на вече утвърдените общонационални съсловни празници и чествания: Деня на българския лекар, Чилови дни и Деня на Спасението;
# Утвърждаване и пропагандиране на исконните лекарски, родолюбиви български и християнски ценности в професията;
# Издирване и събиране на лекарски исторически и морални артефакти – дипломи, отличя, литература;
# Организиране на юбилейни чествания и колегиални тържества на лекари и лечебни заведения, вкл. и на фирмени представяния, като във всички тях ще се търси и изтъква високата лекарска духовност и нравственост;
# Съдействие на колегите при публикуване на мемоарна и научна литература;
# Търсене на съдействие от лекари-пенсионери за съхранение заветите на нашите знаменити учители и предци за поколенията;
# Поддържане на Клуба като средище на Духа и лекарската етика и колегиалност.

Comments are closed.