Рекорден брой пациенти са преминали през ПЕТ скенера в УМБАЛ “Св. Марина”-Варна

Повече от 2000 пациента са преминали през диагностика с ПЕТ/KT скенера в Клиниката по Нуклеарна медицина и метаболитна терапия към УМБАЛ „Света Марина” – Варна за първите 3 месеца на годината.

Поради увеличаващия се брой пациенти, нуждаещи се ПЕТ/КТ изследвания, Клиниката работи ежедневно, включително в събота и неделя без националните празници. Всеки нуждаещ се пациент може да запише час за провеждане на ПЕТ/КТ изследването и да получи допълнителна информация на тел. 052/ 97-85-75 Клиниката приема пациенти от цялата страна.

Клиниката по Нуклеарна медицина и метаболитна терапия към УМБАЛ „Света Марина” Варна разполага с най-ново поколение изцяло дигитален ПЕТ/КТ от най-висок клас и обслужва онкологичните центрове в Южна и Североизточна България. Системата е производство на един от лидерите в света в сферата на Нуклеарната медицина и образната диагностика.

Високото качество на образа и уникални характеристики на апарата позволяват на специалистите да регистрират и характеризират първични тумори, както и малки лезии, което води до по-бърза и ефективна диагностика, стадиране и проследяване на лечението и дава възможност за по-добра комплексна грижа за пациентите с онкологични заболявания.

Апаратът е окомплектован с уникална виртуална станция, която позволява едновременна работа на няколко специалиста с най-модерния софтуер за диагностика и проследяване в областта на онкологията. В Клиниката по Нуклеарна медицина и метаболитна терапия работят високо квалифицирани специалисти с дългогодишен опит.

УМБАЛ „Света Марина“ – Варна е оборудвана със собствен циклотрон за производство на необходимото за изследването контрастно вещество 18F-FDG, който гарантира наличието на доза за инжектиране за всеки пациент. Циклотронът е първият монтиран в България през месец март 2013 година. Това осигурява работният процес да бъде без прекъсване.

Лъчевото натоварване за пациента е до 50% по-ниско в сравнение със стандартните ПЕТ/КТ изследвания. Клиниката по „Нуклеарна медицина и метаболитна терапия“ е първата в България, която въведе 68Ga-PSMA за диагностика на простатен карцином и 68Ga-DOTATATE за диагностика на невроендокринни тумори. Новият галиев генератор ще бъде доставен до 22 май 2023 година, с който ще бъдат обслужени записаните към момента пациенти за този вид изследване.

Tags: 

Comments are closed.