167 магистри и бакалаври получиха дипломите си от МУ – Пловдив

167 магистри и бакалаври от 6 специалности, които се изучават във Факултета по обществено здраве, получиха дипломите си от Медицински университет – Пловдив на тържествена церемония.

Абсолвентите от специалностите Управление на здравните грижи – 3 семестъра /магистър/, Управление на здравните грижи – 2 семестъра /магистър/, Рехабилитация, уелнес, спа и балнеолечение /магистър/, Управление на медико-социалните дейности и общественото здраве /магистър/, Медицинска сестра /бакалавър/ и Акушерка /бакалавър/ завършват с много добър успех, като 41 от тях са с успех над 5.50. Всички отличници бяха наградени с плакет от Ректора на МУ – Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева.

Деканът на ФОЗ проф. д-р Мария Семерджиева приветства завършилите студенти с думите: „За някои от Вас дипломирането ще е началото на професионална кариера. За други ще е възможност да заемат по-значима позиция. Бъдете смели, имайте големи очаквания и си поставяйте цели да бъдете най-добрите! Опитайте се да намерите баланс между работа и семейство, дори когато нещата станат трудни.

Винаги помнете, че Ви е даден голям подарък – доверието на пациента. Ценете го и го уважавайте! Отнасяйте се към всеки пациент, като към любим член на семейството и в замяна ще получите лично удовлетворение и кариерата Ви никога няма да бъде просто работа.“

От името на академичното ръководство Ректорът на Университета проф. д-р Мариана Мурджева отправи към дипломантите от ФОЗ своите сърдечни пожелания: „Бъдете силни, смели и целеустремени. Използвайте потенциала и енергията на младостта си и вярвайте, че именно Вие може да направите живота по-добър и по-красив. Затова е нужно да останете в страната и аз съм убедена, че тук ще намерите истинско удовлетворение от свършената работа.“ И допълни:

„Търсете нови и по-добри решения за управлението на здравните грижи и на общественото здраве. Пред Вас стоят много предизвикателства. Знам, че ще се справите с тях, защото вярвам, че всички осъзнавате своята отговорност към най-близките си, към приятелите си и към Университета, чийто възпитаници сте!“

Tags: , ,

Comments are closed.