Проф. д-р Светослав Георгиев е новият ректор на МУ – Варна

Проф. д-р Светослав Георгиев е новият Ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна. Той бе избран с пълно мнозинство от членовете на Общото събрание на университета. До момента проф. Георгиев заемаше длъжността Заместник-ректор „Кариерно развитие“ в МУ – Варна.

Досегашният ректор проф. д-р Валентин Игнатов отчете изключително успешен период за МУ – Варна, въпреки предизвикателствата, свързани с извънредната епидемична обстановка през учебните 2020/2021г. и 2021/2022г. Проф. Игнатов акцентира върху увеличаването на броя на студентите, развитие на науката и нучно-изследователската дейност, разкриване на нови специалности и високата акредитационна оценка и отлично качество на обучението. Към момента в МУ-Варна се обучават общо 6234 студента, от които 1881 чуждестранни от 50 държави.

Проф. д-р Светослав Георгиев е завършил медицина през 1986 г. в Медицински университет – Варна. Професионалната му кариера в МУ – Варна започва като Асистент по кардиология към Катедрата по Вътрешни болести през 1987 г. и продължава като старши асистент по кардиология от 1991 г., главен асистент по кардиология от 1996 г., доктор по медицина от 2000 г., доцент по кардиология от 2003 г., ръководител на Катедра по Вътрешни болести и Учебен сектор по Кардиология и ревматология от 2007 г. Има придобити специалности: Вътрешни болести през 1991 г. и Кардиология – през 1996 г. и професионална квалификация „инвазивна кардиология” – през 2003 г. Основните му интереси са свързани с неинвазивната и инвазивна диагностика и терапия на съдовите и клапни сърдечни заболявания.

Основател и ръководител на първата клиника по инвазивна кардиология на територията на Източна България през 2006г., понастоящем сектор по инвазивна кардиология към Втора клиника по кардиология в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Проф. Георгиев е ръководител на специализанти и докторанти по кардиология, с публикувани повече от 100 статии в специализираната литература в страната и чужбина.

Tags: , , ,

Comments are closed.