Моят втори дом

Уважаема проф. Мурджева, ректор на любимия ни Медицински Университет – Пловдив. Учил съм в тогавашния ВМИ “Иван П. Павлов” от 1966 до 1972 – незабравими години, през които слънцето не залязваше. Това е моят втори дом завинаги!

Нека да се знае, че Духовността никога не пада там, гдето пловдивската медицина живей! Завчера с Вас и голяма част от Ректорския съвет организирахме и проведохме в смолянското село Славейно, Свещеното място на българската медицина, прословутите Празници на интернистите “Чилови дни”. Крайно време е към името му да присъединим и друг не по-малко славен и епохален разностранен интернист не само от местно, но и национално значение – основния създател на нашата Алма матер проф. Богоя Юруков, основал и ръководил цели 8 катедри – и така Празниците на интернистите да придобият названието “Чилов – Юруков”. Пловдивските клиницисти го заслужават.

И с пълно право да предложим на Общината да обяви Пловдив за град на човеколюбието, което да бъде гордо обявено с големи табели на входа на града. Нашият Медицински Университет и всички вие, неговите лекари, напълно го заслужавате!

Tags: , , ,

Comments are closed.