УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна e водещ център по роботизирана хирургия

В края на 2019г. в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна проф. д-р Красимир Иванов за първи път в България извърши оперативна интервенция с най-модерната система за роботизирана хирургия Da Vinci Xi. Това бе първата стъпка, която даде начало в развитието на тази област от ми- нимално-инвазивната хирургия в североизточна България.

Роботът в закупен по проект „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” и Европейски фонд за регионално развитие.

Въпреки трудностите и ограниченията, които съпътстваха лечебно-диагностичния алгоритъм на хирургично болните пациенти по време на COVID19 пандемията, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна успя да обучи и внедри няколко хирургични екипа в извършването на робот-асистираните оперативни интервенции. Те са специализирани при роботизирани операции на доброкачествени и злокачествени заболявания в областта на коремната хирургия и урологията, с ръководители съответно проф. Красимир Иванов и проф. Деян Анакиевски. Към днешна дата са оперирани повече от 300 пациенти, като това превърна УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна във водещ център по роботизирана хирургия.

Tags: 

Comments are closed.