Нова възможност за кандидатстване за магистърски програми в МУ-Варна (след придобито висше образование)

Във връзка с увеличения брой приемани студенти за учебната 2023/2024 г. за обучение срещу заплащане, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна дава нова възможност за кандидатстване по следните магистърски специалности (след придобито висше образование със степен „бакалавър“ или „магистър“):

– „Здравен мениджмънт“;

– „Електронни и информационни технологии в здравеопазването“;

– „Козметология“;

– „Трансфер на технологии и иновации във фармацията“.

Специфичните условия за кандидатстване за всяка една специалност може да видите тук. За участие в класирането не се изисква полагането на приемен изпит. То се извършва чрез конкурс по документи на база оценките: среден успех от курса на обучение и средния успех от държавните изпити от дипломата за висше образование, като максималният бал е 12,00.

Крайният срок за подаване на необходимите документи за кандидатстване е до 24 август 2023 г. включително.

Tags: ,

Comments are closed.