Студенти от специалност „Военен лекар“ започнаха обучението си

Двадесет новоприети студенти от направление „Военен лекар“ – съвместна специалност на МУ-Варна, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и ВМА – София започнаха своето обучение.

Това е шестият випуск бъдещи военни лекари, чиято образователна подготовка се осъществява като съвместен проект между трите институции и съчетава обучение по специалностите „Медицина“, „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ и специализация „Медицинско осигуряване на въоръжените сили“.

В първите пет години Медицинският университет – Варна и Морско училище осигуряват съответно медицинското и военното обучение на курсантите. Последната година на армейските медици е изцяло във Военномедицинска академия – София, където изучават военна и военнополева медицина. През 2023 година ще се дипломира първият випуск абсолвенти от единственото по рода си в страната направление „Военен лекар“.

Tags: ,

Comments are closed.