Документация/БЧК: Позиция

Българският Червен кръст осъжда остро изразяването и публикуването на дискриминационни колажи, изявления и действия, накърняващи човешкото достойнство. Неотклонно следвайки своите основополагащи принципи за хуманност, безпристрастност, неутралност, независимост, доброволност, единство и универсалност, Българският Червен кръст е убеден, че подобни прояви на език на омразата нямат място и не могат да бъдат толерирани в едно демократично общество.

БЧК призовава всички институции и българската общественост за непримиримост и подобаваща реакция към всякаква проява на етническа нетолерантност, антисемитизъм, език на омразата и дискриминация. Всеки недопустим акт на нетърпимост и омраза противоречи на ценностите, които изповядва световното червенокръстко движение, и не може да бъде толериран по никакъв начин.

Tags: 

Comments are closed.