Ректори от Пловдив и Бургас подписаха меморандум за сътрудничество

Ректорът на Медицински университет – Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева и на Университета „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас проф. д-р Христо Бозов, подписаха днес Меморандум за сътрудничество и съвместна дейност.

Участници в срещата от страна на МУ-Пловдив бяха още проф. д-р Ани Белчева – зам.-ректор по учебни дейности, проф. д-р Благой Маринов – зам.-ректор по научноизследователска дейност и проф. д-р Иван Иванов – зам.-ректор по управление на качеството.

Проф. Мурджева запозна присъстващите със зараждането на идеята и с общото между двата университета, което е добра основа за планиране на съвместни дейности от взаимен интерес. И двата университета обучават студенти по медицина, медицински сестри и акушерки и предлагат обуче- ние на парамедици.

Ректорите заявиха желанието си да си сътрудничат и в симулационното обучение. С невероятните възможности, инфраструктура и човешки ресурси, с които разполага Медицинският симулационен тренировъчен център в МУ-Пловдив, е възможно той да подпомага кариерното развитие на специализантите.

МУ-Пловдив има изграден Център по компетентност “Персонализирана иновативна медицина /ПЕРИМЕД/”, а Бургаският университет разполага с Център за върхови постижения, Център за електроника и роботика и Център за виртуална и добавена реалност.

Бургаският университет предлага съдействие в областта на спешната медицина, обмяна на положителен опит и добри практики.

С подписването на Меморандума двете висши училища се договориха да реализират съвместни дейности в следните основни направления: подобряване на нормативната база и институционалното изграждане в областта на образованието, квалификацията и научноизследователската дейност, провеждане на теоретични и практически форми на подготовка и развитие на системата за управление на учебната и научноизследователската дейност, провеждане на курсове и следдипломно обучение, както и обмен на кадри.

Сътрудничество ще се осъществи и между Музеите в двете висши училища, както и между Библиотечно-информационните им центрове.

Планира се създаването на възможности за ефективно използване на опита, ресурсите, механизмите, процедурите и капацитета на двете институции.

Гаранция за успешното сътрудничество е желанието на ръководствата да осигурят добри възможности за академично развитие на преподавателите, както и да разширят и осъвременят обучението на студентите си.

Tags: , , , ,

Comments are closed.