МЗ ще засили сътрудничеството си със СЗО в областта на профилактиката на заболявания и промоцията на здраве в България

Министерството на здравеопазването ще засили сътрудничеството си със Световната здравна организация (СЗО) в областта на профилактиката на заболявания и промоцията на здраве в България. Това стана ясно от среща на министъра на здравеопазването проф. Христо Хинков с д-р Ханс Клуге, регионален директор на СЗО за Европа. На срещата присъстваха и заместник-министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски, г-н Харис Хайрулахович, И.Д. представител на СЗО за България и г-н Павлос Теодоракис, старши съветник по здравната политика в регионалния офис на СЗО за Европа.

„Наш приоритет е да стигнем с ясни послания до хората и да ги накараме да осъзнаят колко е важна ранната профилактика. Искаме да изградим здравни навици и здравна култура сред младите хора, да насърчим тяхната мотивация да обръщат внимание на здравето си.“, подчерта министър Хинков. По думите му опитът на СЗО в тази посока би бил много полезен за България с цел повишаване на процента на профилактичните прегледи.

Акцент по време на разговора бе и темата, свързана с подобряването на психичното здраве и психиатричната грижа, която е сред основните приоритети в действащото в момента Двугодишно споразумение за сътрудничество със СЗО за 2022-2023 г. В тази насока са предвидени редица дейности, които да подпомогнат усилията на национално ниво. Бе изказано мнение от страна на СЗО да се организират посещения на високо ниво в страни, където има добра организация на психиатричните грижи.

Подобряване на майчиното и детско здраве и на педиатричната грижа също бе във фокуса на срещата. Министър Хинков подчерта, че в тази област страната ни активно си сътрудничи с УНИЦЕФ по ключови интервенции и дейности, свързани с ранно детско развитие и със здравето на подрастващите, където подкрепата на СЗО като водеща организация в здравните политики би била особено ценна – напр. укрепване на капацитета на здравните работници в тази област, обучения, иновативни интервенции и др.

Tags: 

Comments are closed.