Проект програма “духовност и нравственост” на Национално сдружение “Дядо, баба и внуче” към Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва ЦЕЛ.

Възпитаване на подрастващите в Здравно-духовна култура – познания по анатомия и физиология, здравословни навици, родолюбие, историческа памет, исконни семейни християнски ценности. Средства. Подготвяне и разпространение на учебни помагала по тематиката. Търсене на съдействие от народни представители, МОН, МЗ, БЛС, Светия Синод, БЧК.

Изготвяне на Закон за духовността и нравствеността – забрана за джендър-агитация и рекламиране на хазарт, въвеждане на задължително обучение на подрастващите по Здравно-духовна култура, историческа памет, религиозни познания и вероучение.

Децата да влизат в училище при издигане на националното знаме и пеейки родолюбиви песни. Разпространение на книги и брошури по здравно-духовна образователна литература, вкл. и по социалните мрежи. Изнасяне на здравно-просветни и духовни лекции в училищата от лекари и свещеници. Организиране на Кръгли маси и конференции.

Настояване пред МОН за връщане на родолюбивите текстове, които то изхвърли от учебниците. За целта ви предлагам второто издание на учебното помагало по Здравно-духовна, религиозна и историческа култура “Мила Родино”, както и брошурата “Изберете Живота!” (за самоубийствата в детско-юношеска възраст). Безспорно, всеки има право да ги одобрява или отрече, както и да изготви и предложи и други подходящи текстове.

Tags: , , , ,

Comments are closed.