Преподавател от ФДМ оглави Световната дентална федерация

На общото събрание на Световната дентална федерация (FDI), което се проведе в края на септември в Сидни, за нейн председател бе избран д-р Николай Шарков.

Д-р Шарков е председател на Управителния съвет на Българския зъболекарски съюз (БЗС) и преподавател в катедра „Детска дентална медицина“, Факултет по дентална медицина, Медицински университет – София. Той е първият българин в историята на федерацията, избиран на най-високия пост.

Световната дентална федерация (FDI) е основана през 1900 година и обединява специалисти от 134 държави.

От 1989 г. д-р Шарков е преподавател в катедра „Детска дентална медицина“ към Медицински университет – София. Той е специалист и по „Обща дентална медицина“, като има и магистърска степен по „Бизнес администрация“ със специалност „Здравен мениджмънт“. Заема ръководни длъжности в Българския зъболекарски съюз от възстановяването му със Закон през 1999 г., като и в момента е председател на съсловната организация на лекарите по дентална медицина.

Два мандата е бил член на Борда на директорите на Съвета на европейските зъболекари (Council of European Dentists), консултативен орган на Европейската комисия. От 2003 г. работи във FDI, заемайки последователно различни изборни длъжности, като през 2021 г. е избран и за ковчежник на Федерацията.

Д-р Шарков ще встъпи в длъжност след две години, тъй като с цел приемственост, ще работи рамо до рамо с настоящия президент на FDI.

Tags: 

Comments are closed.