Здравна култура

Още преди встъпването Ви в длъжност споделих, че е крайно наложително най-после един здравен министър да обърне внимание на липсващата здравна промоция (просвета) и да се опита, заедно с министъра на образованието, да въведе в училищата обучение по Здравно-духовна култура. Току-що прочетох в сайта на МЗ, че точно в този смисъл сте се изказал на среща с представители на СЗО: “Искаме да изградим здравни навици и култура сред младите хора.”

Издал съм за втори път в тираж 1000 бр. проект за учебно помагало по Здравно-духовна култура – “Мила Родино”, както и съм автор на единственото сертифицирано от МОН учебно помагало за здравна и сексуална просвета за VIII-ХII клас в часовете по биология. Навремето издадох и брошурата “Изберете Живота!” на тема превенция на суицида, а тя бе приета радушно в училищата, но – както и да е.

Все още съществувам, дишам и творя според силите си, воден от любовта си към децата и Отечеството. Ако смятате, че има и по-добри автори – бихте могли да им поръчате да пишат по тези теми.

Още нещо, ако позволите.

Най-големият наш създател на лекарства и ефективни хранителни добавки проф. маг.-фарм. Рахамин Шекерджийски ме помоли да Ви предам неговата гореща благодарност за съдействието да получи орден “Стара планина”. Той има готов проект за превенция на стареенето и би желал в удобно за Вас време да Ви я представи.

Tags: ,

Comments are closed.