РЦЗ или РИОКОЗ – кой да води?

Предстои сливането на РЦЗ с РИОКОЗ (бившите ХЕИ) в цялата страна.

Малко странно звучи припокриването на 2 различни дейности: мениджърска и хигиенно-епидемиологична, но може и да е за добре. “Начальник лучше знает, зато и больше денег получает”, казват руснаците.

На този фон малко странно звучат мнения структурите и колективите на РЦЗ да са водещите.

Научно-медицинските принципи на общественото здраве несъмнено са много по-важни от политизирането им (МЗ и подразделенията му – РЦЗ изпълняват повелите на съответните партии, получили властта чрез изборите). Противоепидемичната борба не се влияе от временните партийни постулати; тя е една навсякъде – и в демократичните, и в тоталитарните държави. Цели 45 години се нагледахме на партийни повели.

Незабравимият създател на санитарно-епидемиологичната мрежа д-р Владимир Калайджиев, самият той партизанин и убеден комунист, се водеше единствено от святата истина на медицината.

Убедени сме, че структурите и кадрите на РИОКОЗ категорично трябва да са водещите при предстоящото им сливане с РЦЗ.

Tags: , , ,

Comments are closed.